ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΗΣ

Τρεις λόγοι για τους οποίους η ht μπορεί να σε βοηθήσει!

18 Ιουλίου, 2020
Δημήτρης Τσουκνιδής
Κατηγορίες:

Τι είναι η μέθοδος ht;

Η μέθοδος ht είναι μία – νομικά κατοχυρωμένη διαμέσου συμβολαιογραφικής πράξης στο όνομα του καθηγητή Δ. Ι. Τσουκνιδή – επιστημονική μέθοδος θεραπευτικών θετικών αλλαγών και αποτελεσματικής προσωπικής ανάπτυξης. Η μέθοδος ht συνδυάζει NLP Νέας Γενιάς και Ερικσονιανή Υπνοθεραπεία σε ποσόστωση που ο κ. Τσουκνιδής προσαρμόζει στον στόχο του εκάστοτε ανθρώπου.

Τρεις λόγοι για τους οποίους μπορεί να σε βοηθήσει η μέθοδος ht:

1) είναι μία αξιόπιστη μέθοδος θεραπευτικής αλλαγής: αυτό συμβαίνει επειδή ο δημιουργός της, ο καθηγητής Δ. Ι. Τσουκνιδής, έχει χρησιμοποιήσει ως πηγές και ως δομικά στοιχεία για τη δημιουργία της αμιγώς έγκυρες, δημοσιευμένες επιστημονικές προσεγγίσεις, οι οποίες αποτελούν μέρος της διεθνούς θεραπευτικής βιβλιογραφίας. 

2) είναι μία μέθοδος που αποφέρει θετικά αποτελέσματα: αρκετές από τις θεραπευτικές μεθόδους που ακολουθούνται σήμερα στην Ελλάδα δεν φέρνουν κανένα απολύτως θετικό αποτέλεσμα επειδή οι θεραπευτές, δυστυχώς, χρησιμοποιούν, δίχως ίσως να το γνωρίζουν,  τη γλώσσα του αριστερού ημισφαιρίου.  Δηλαδή προσπαθούν να μεταφράσουν την αναλογική – παραστασιακή γλώσσα του πάσχοντος ανθρώπου σε μία σημειακή γλώσσα, κατάλληλη για εξήγηση, επιχείρημα ανάλυση, αντιπαράσταση και ερμηνεία. (Paul Watzlawick) 

Αντίθετα, η μέθοδος ht είναι τόσο αποτελεσματική, συγκριτικά με άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις, επειδή στηρίζεται στη μελέτη του Dr. Watzlawick κατά την οποία λαμβάνεται υπόψιν η γενικότερη λειτουργία του εγκεφάλου, αλλά κυρίως ο τρόπος επεξεργασίας πληροφοριών του δεξιού ημισφαιρίου το οποίο διαδραματίζει βαρυσήμαντο ρόλο στη θεραπευτική αλλαγή, καθώς η πραγματική θεραπευτική αλλαγή είναι κατά κύριο λόγο υπόθεση δική του.

3) είναι μία μέθοδος που ενεργοποιεί τους πόρους του υποσυνείδητου νου μας: ο Dr. Μilton Η. Εrickson έπειτα από μακροχρόνια έρευνα  αποφάνθηκε ότι η θεραπευτική αλλαγή επιτυγχάνεται διαμέσου της απευθείας επικοινωνίας με τον υποσυνείδητο νου του ανθρώπου. Άρα σκοπός του θεραπευτή είναι να επικοινωνήσει αμεσότερα με τον υποσυνείδητο νου του θεραπευόμενου και να ελαχιστοποιήσει την εμπλοκή του συνειδητού νου, διότι μόνο ο υποσυνείδητος νους μπορεί να επιλύσει άμεσα το ζήτημα.  

Τελευταίες δημοσιεύσεις
blog-img07.jpg

A look at clinical depression

Dec 04’2021

look at OCD behaviors: how do they manifest

Dec 04’2021

Author
Topic
Authors
Creative
Family
Help
Individual
Marriage
Mental Health
Therapy

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΣΗΜΕΡΑ

Τηλεφώνησε άμεσα στο 698 8252342 ή συμπλήρωσε τη φόρμα!